Wojciech Paprzyca

Radca prawny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (1998 r.). Uzyskał wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach w 2005 roku. W Kancelarii zajmuje się w szczególności problematyką prawa spółek, prawa pracy oraz problematyką prawną z zakresu umów ubezpieczenia.

 

Marcin Kułaga

Radca prawny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (2000 r.). Uzyskał wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach w 2005 roku. Specjalizuje się przede wszystkim w zakresie prawa spółek oraz prawa cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem problematyki prawnej nieruchomości a także prawem pracy.

 

Jarosław Gałgan

Radca prawny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (2004 r.). Złożył egzamin radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach w 2009 r. Specjalizuje się w między innymi szeroko rozumianym prawie cywilnym oraz prawie ubezpieczeń społecznych.

 

Barbara Szałaśny

Prawnik. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2007 r.). Specjalizuje się w prawie lokalowym a także zajmuje się rejestracją podmiotów gospodarczych, w tym spółek prawa handlowego. Czuwa nad organizacją i sprawnym funkcjonowaniem Kancelarii.