Wojciech Paprzyca

Radca prawny. Wspólnik Kancelarii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (1998 rok). Uzyskał wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach w 2005 roku. W Kancelarii zajmuje się w szczególności problematyką prawa spółek, prawa pracy oraz problematyką prawną z zakresu umów ubezpieczenia.

Marcin Kułaga

Radca prawny. Wspólnik Kancelarii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (2000 r.). Uzyskał wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach w 2005 roku. Specjalizuje się przede wszystkim w obsłudze prawnej przedsiębiorstw przesyłowych, prawie ochrony środowiska i prawie wodnym, a także zajmuje się prawem spółek oraz prawem cywilnym ze szczególnym uwzględnieniem problematyki dotyczącej nieruchomości.

Jarosław Gałgan

Radca prawny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (2004 rok). Złożył egzamin radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach w 2009 roku. Specjalizuje się w między innymi szeroko rozumianym prawie cywilnym oraz prawie ubezpieczeń społecznych, nadto zajmuje się również problematyką prawa zamówień publicznych oraz pomocą prawną przy realizacji inwestycji budowlanych finansowanych ze środków UE. Od roku 2009 prowadzi indywidulaną Kancelarię Radcy Prawnego.

Barbara Bierczak

Prawnik. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2007 rok). Specjalizuje się w prawie lokalowym, a także zajmuje się rejestracją podmiotów gospodarczych, w tym spółek prawa handlowego. Czuwa nad organizacją i sprawnym funkcjonowaniem Kancelarii.

Łukasz Koźbiał

Prawnik. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (2014 rok). Od 2015 roku doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Specjalizuje się w prawie cywilnym oraz prawie własności intelektualnej.

Sarah Pierkiel

Aplikant radcowski. Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego w Krakowie. W czasie studiów aktywny członek sekcji cywilnej Studenckiej Poradni Prawnej KAAFM - zajmującej się udzielaniem bezpłatnych porad prawnych oraz koła naukowego "Sokrates". Od 2016 roku odbywa aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. W Kancelarii zajmuje się w szczególności problematyką szeroko rozumianego prawa cywilnego oraz prawa pracy.