Wojciech Paprzyca

Radca prawny. Wspólnik Kancelarii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (1998 rok). Uzyskał wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach w 2005 roku. W Kancelarii zajmuje się w szczególności problematyką prawa spółek, prawa pracy oraz problematyką prawną z zakresu umów ubezpieczenia.

Marcin Kułaga

Radca prawny. Wspólnik Kancelarii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (2000 r.). Uzyskał wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach w 2005 roku. Specjalizuje się przede wszystkim w obsłudze prawnej przedsiębiorstw przesyłowych, prawie ochrony środowiska i prawie wodnym, a także zajmuje się prawem spółek oraz prawem cywilnym ze szczególnym uwzględnieniem problematyki dotyczącej nieruchomości.

Jarosław Gałgan

Radca prawny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (2004 rok). Złożył egzamin radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach w 2009 roku. Specjalizuje się w między innymi szeroko rozumianym prawie cywilnym oraz prawie ubezpieczeń społecznych, nadto zajmuje się również problematyką prawa zamówień publicznych oraz pomocą prawną przy realizacji inwestycji budowlanych finansowanych ze środków UE. Od roku 2009 prowadzi indywidulaną Kancelarię Radcy Prawnego.

Barbara Bierczak

Prawnik. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2007 rok). Specjalizuje się w prawie lokalowym, a także zajmuje się rejestracją podmiotów gospodarczych, w tym spółek prawa handlowego. Czuwa nad organizacją i sprawnym funkcjonowaniem Kancelarii.